Loading...

Home

Click here to download our android application.

Download Now
0
Registered students
0
Different courses
0
Registered teachers
0
Online notes

शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उप समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पद को लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना

By | February 21st, 2017|Categories: Blogs, Loksewa, Notices, विद्यालय निरीक्षण|

शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उप समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पद को लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना

लोकसेवाको तयारी

लोकसेवाको तयारीका लागि आवस्यक बिसय बस्तुहरु उपलब्द गराउने बाचा गर्दछौ

शिक्षा नै ठुलो धन

लोकसेवाहोस् वा अरु कुनै जागिर हाम्रो प्राथमिकता ज्ञान हो

के तपाई पढाईको लागि बाहिर जाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ

चिन्ता नलिनु होस् हम्रोक्लास तपाईहरुको लागि सदैब तयार छ

ज्ञान हाम्रो सेवा, तपाईहरुको आवस्यकता

नेपाल भित्र होस् वा नेपाल बाहिर हम्रोक्लास तपाईहरुलाई आवस्यक पर्ने ज्ञान उपलब्द गराउने हाम्रो जिम्मेवारी

स्कुलहोस् वा कलेग

स्कुल र कलेग सम्वन्धि सम्पूर्ण ज्ञान हामी उपलब्ध गराउने छौ

के तपाईलाई कुनै पढाई सम्वन्धि कुनै सहयोग चाईएको छ

स्कुल र कलेग सम्वन्धि सम्पूर्ण ज्ञान हामी उपलब्ध गराउने छौ